Termeni și Condiții

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, PixelCart.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorii/clienții săi. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondență, de a onora comenzile, de a realiza statistici proprii si a notifica utilizatorii/clientii pentru promovari.

Prin citirea termenilor și condițiilor ale prezentului site ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces la date, dreptul la informare, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. Confidențialitate

IOSU TOP ELECTRONICS SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. IOSU TOP ELECTRONICS SRL și www.PixelCart.ro se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor site-ului numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi precum și în scopul informării acestora asupra ofertei și politicii firmei și asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului câtre terți.

www.PixelCart.ro și IOSU TOP ELECTRONICS SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prin înscrierea pe site/efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale în formularele de înscriere, utilizatorii/clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a PixelCart.ro și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea PixelCart.ro și a terților cu care PixelCart.ro are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate PixelCart.ro; participarea la concursuri, promoții; statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului; urmărirea datelor de vânzări, cercetări de piață.

PixelCart.ro nu va dezvălui nici un fel de informație despre utilizatorii/clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Informațiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate câtre Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Date personale

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale, acestea fiind necesare onorării comenzii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. și prelucrării ei.

Datele personale necesare pentru utilizarea serviciilor sunt următoarele:

 • nume
 • adresă electronică (e-mail)
 • cod de acces (parolă, nume de autentificare)
 • număr de telefon
 • date de livrare ( nume, număr de telefon, cod poștal, oraș, stradă, numărul casei)
 • date de facturare ( nume, cod poștal, oraș, stradă, numărul casei)
 1. Cookie-uri (Colectarea automată de date cu caracter non-personal)

Sistemul înregistrează în mod automat datele generate din sistemele informatice a persoanelor autentificate pe site în timpul utilizării. Datele sunt salvate automat la autentificare și la deconectare. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site. Fișierele stochează obiceiurile de cumpărare și obiceiurile de căutare a produselor a celui în cauză.
Informații despre ștergerea "cookie"-urilor înregistrate de browser puteți găsi pe următorul site:​http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=ro&hlrm=ro&answer=32050

 1. Drepturile clientului/utilizatorului și aplicarea acestora

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii/clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul PixelCart.ro.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa IOSU TOP ELECTRONICS SRL, Municipiul Targu Mures, Strada Bucinului, Nr.10, Ap.4, Județul Mures, utilizatorii/clienții își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • să intervină asupra datelor transmise;
 • să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.

Nume operator de date: IOSU TOP ELECTRONICS SRL
Adresă operator de date: Municipiul Targu Mures, Strada Bucinului, Nr.10, Ap.4, Județul Mures.

 1. Alte dispoziții

Pe site-ul operatorului de date se pot găsi link-uri a partenerilor care nu se află în posesia operatorului de date. Activarea (deschiderea) unui asemenea link partener sau publicitar exclude răspunderea operatorului de date de conținutul, protejerea și managementul datelor de pe pagina partenerului. Operatorul de date, în urma consimțământului explicit și furnizat în mod voluntar de client/utilizator, poate trimite scrisoare sau mesaj la adresa de e-mail a clientului/utilizatorului sau pe un dispozitiv echivalent de comunicare privind contactul, exercitarea drepturilor și obligațiunilor, ofertele de produse, prețurile produselor și serviciilor sau în urma unor evenimente (modificarea termenilor și condițiilor, politicii de confidențialitate). În cazul schimbării termeniilor și condițiilor generale operatorul de date va trimite o scrisoare electronică utilizatorului/clientului din lista proprie de notificări servind la informarea și notificarea utilizatorului/clientului fără să conțină reclame. În acest scop utilizatorul/clientul nu se poate dezabona de pe lista această de adrese.

Utilizatorul/clientul este reponsabil pentru furnizarea datelor personale câtre operatorul de date și pentru autencititatea acestora. Utilizatorul/clientul admite că la furnizarea datelor personale, la plasarea comenzii , datele furnizate de pe adresa de e-mail specificată au fost furnizate de el însuși. Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest regulament cu notificare prealabilă. Prin folosirea acestui site și a serviciilor operatorului de date utilizatorul/clientul acceptă automat regulamentul modificat.

Utilizatorul/clientul cu acceptarea (marcarea pătratului aparținând politicii de confidențialitate pe site-ul operatorului de date) politicii de confidențialitate este de acord și recunoaște că a primit informații adecvate privind confidențialitatea de la operatorul de date respectând legislația în vigoare, precum și-a dat consimțământul explicit și voluntar pentru aplicarea conținutului politicii de confidențialitate /de exemplu - dar nu exclusiv - pentru ca operatorul de date să utilizeze fișiere de date electronice ("cookie"-uri) de la deschiderea site-ului de pe orice pagină de căutare, precum să furnizeze datele personale în mod explicit și voluntar operatorului de date, apoi dacă este necesar operatorul de date să transmite, pentru exercitarea drepturilor și obligațiunilor, aceste informații unui partener terțier pentru gestionarea și prelucrarea datelor, mai mult decât atât autorizează operatorului de date trimiterea buletinelor informative, notificărilor electronice, reclamelor.

Acceptând această politică de confidențialitate, utilizatorul/clientul acceptă și consideră ca parte a contractului de vânzare-cumpărare regulamentul (termeni și condiții) care se poate găsi în orice meniul a site-ului nostru și își asumă în totalitate eventualele riscuri.

Garanție

Garanție

Toate produsele comercializate de către site-ul www.PixelCart.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (cu excepția produselor resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Produsele pierd garanţia în cazul

 • Transportării şi depozitării incorecte, influenţelor externe violente, întreruperilor cablurilor externe, deteriorărilor cauzate de catastrofe, dezastre naturale (ex.: fulgere, supratensiune).
 • Folosiri incorecte, folosiri în mediu umed sau cu praf.
 • În cazul modificărilor, reparaţiilor, completărilor, intervenţiilor efectuate în afara service-ului
 • În cazul instalării şi folosirii produselor cu software fără licenţă sau deteriorărilor cauzate de viruşi, viermi, macrocomenzi etc.
 • Uzurii naturale.
 • Certificatul de garanţie îşi pierde valabilitatea, dacă pe acesta sunt efectuate modificări, corectări sau ştergeri ulterioare.

Termenul limită de reparații

Perioada de timp stabilită pentru remedierea reparației este de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunostința vănzătorului lipsa de conformitate a produsului.
În cazul reparării produsului, termenul de garanţie se prelungeşte cu perioada aflată în service, cu excepţia cazurilor când nu se constată o problemă fizică, sau deteriorarea a fost cauzată de folosire incorectă etc.

Dreptul de retragere / Cadrul legal /

Conform Ordonanței de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță:
Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.
Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Dreptul de retragere / Excepțiile /

Potrivit prevederilor art.16 din OG 34/2014 nu pot fi denunțate contractele care au ca obiect furnizarea următoarelor categorii de produse:

 • Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri (nesemnalate ca și defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului);
 • Software, licențe desigilate (Sisteme de operare, aplicații, antiviruși etc.), jocuri desigilate, extensii de garanție desigilate;
 • Produse marca Apple (iPhone / iPad / iPod etc) al căror software a fost activat;
 • Cartușe desigilate;
 • Imprimante/multifuncționale/aparate de fax care au cartușele/tonerele desigilate;
 • Servere sau accesorii pentru acestea;
 • Produse aduse pe comenzi speciale;
 • Electrocasnice mici sau mari folosite sau cu urme de uzură: mașini de tocat, aspiratoare, mixere, mașini de făcut pâine, roboți bucătărie, storcător fructe-legume, blendere și tocătoare, expresoare, rășnițe, mașini de spălat rufe și vase, frigidere, cuptoare incorporabile instalate, plite instalate, hote, mașini de gătit folosite, aparate de aer condiționat instalate
  Exemplu: aragazul nu trebuie să fie branșat la sursa de gaz, aparatul de aer condiționat nu trebuie sa fie instalat, combina frigorifică/frigiderele nu trebuie să prezintă urme de utilizare, cafetiera nu trebuie să fi fost folosită, mașina de spălat rufe/ vase nu trebuie sa aibă urme de detergent / lichid, mixerele de bucătărie nu trebuie să prezinte urme de utilizare, etc.
 • Produse de îngrijire personală sau accesorii medicale utilizate: aparate de tuns, aparate de ras, epilatoare, perii rotative, termometre, etc.

Dreptul de retragere / Exercitarea dreptului de retragere /

Consumatorul informează PixelCart cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea formularului de retragere.
În termen de 48 ore lucrătoare de la transmiterea notificării, cumpărătorul va primi pe e-mail număr de înregistrare și detalii cu privire la solicitarea înaintată.

Prețurile sunt valabile începând cu publicarea acestora, cu excepția cazurilor în care, în ciuda tuturor eforturilor depuse, acestea au fost afișate greșit, - în special în cazul prețurilor care au fost afișate cu greșeli evidente, semnificativ diferite de valoarea de comercializare sau cele afișate din cauza unei erori de sistem, - în acest caz Firma noastră nu este obligată să livreze produsul la prețul eronat, ci pe lângă informarea Consumatorului, va oferi livrarea la prețul corect, însă dacă acesta nu îi convine Consumatorului, se poate retrage de la contract. Fiecare parte se poate retrage fără obligații de la precontract sau de la contract până la îndeplinirea acestuia.

Cu plasarea comenzii cele menționate mai sus vor deveni o parte a conținutului contractului.

Reguli de utilizare a paginii

Utilizarea webshopului

Am făcut tot posibilul să construim un webshop cu servicii și facilități în așa fel ca Dumneavoastră să găsiți și să cumpărați produsul dorit cât mai ușor. Funcțiile webshop-ului au fost ajustate în primul rând la nevoile care apar în timpul cumpărăturilor personale. Pentru a facilita alegerea celui mai potrivit produs, încercăm să furnizăm cât mai multe informații și propuneri posibile pentru produsele selectate.

Navigare

Dumneavoastră vă puteți informa în webshop despre produsele noastre fără a plasa o comandă. În acest caz introducerea datelor personale nu este necesară. Puteți selecta produse în timpul navigării fără înregistrare sau autentificare, care vor fi stocate temporar, iar dacă Dumneavoastră vă înregistrați prin introducerea datelor personale aceste articole pot fi comandate imediat, astfel nu este nevoie să le selectați din nou după autentificare. Pentru a viziona produsele am creat o structură de meniu pe mai multe nivele. Linkurile de pe pagina principală vă ajută să selectați principalele grupe de produse, în care sunt incluse alte subgrupe. Dând click pe grupul de produse dorit veți primi o listă detaliată de produse. Aici puteți alege produsul dorit, și puteți ajunge pe pagina produsului cu informații detaliate, unde deja se pot găsi imagini și o descriere tehnică detaliată. Pe această pagină puteți găsi prețul și produsul se poate adăuga în coș.
Dacă doriți să vizionați și alte produse, butoanele de control situate pe partea de sus a webshop-ului vă permit să navigați în continuare.

Plasarea comenzii

Sosirea comenzii Consumatorului la Firma noastră este confirmată printr-un mesaj primit automat. Acest mesaj de confirmare este trimis Consumatorului în termen de patruzeci și opt de ore de la plasarea comenzii. Mesajul de confirmare nu constituie o acceptare a ofertei. În caz de eroare privind introducerea datelor Consumatorul este obligat să notifice Firma despre problemă și să ofere date corecte. Prejudiciul suferit din cauza lipsei acestei obligații îi revine Consumatorului.
Plasarea unei comenzi pe site-ul nostru sau confirmarea automată a acesteia nu poate fi considerată ca o înființare contractuală și nu constituie un precontract. Prețurile sunt valabile începând cu publicarea acestora, cu excepția cazurilor în care, în ciuda tuturor eforturilor depuse, acestea au fost afișate greșit, - în special în cazul prețurilor care au fost afișate cu greșeli evidente, semnificativ diferite de valoarea de comercializare sau cele afișate din cauza unei erori de sistem, - în acest caz Firma noastră nu este obligată să livreze produsul la prețul eronat, ci pe lângă informarea Consumatorului, va oferi livrarea la prețul corect, însă dacă acesta nu îi convine Consumatorului, se poate retrage de la contract.
Prețurile, pozele și descrierile afișate pe site sunt doar de referință și nu constituie o ofertă. Pentru informații detaliate despre produse și despre prețurile acestora vă rugăm să ne contactați. Comanda va intra în vigoare, atunci când după mesajul automat de confirmare comanda online va fi confirmată separat de angajatul nostru prin e-mail sau prin telefon. Mesajul automat de sistem din webshop nu constituie o confirmare a comenzii. Firma noastră își exclude râspunderea:

 • în caz de defect din rețeaua de Internet, care împiedică funcționarea webului și cumpărarea;
 • în cazul datelor și conținuturilor mesajelor trimise pe Internet care nu provin de la Firma noastră;
 • în cazul oricărui bug, eroare tehnică sau erori de sistem cauzate vis maior;
 • în cazul greșelilor, a datelor incorecte, descrierilor si specificatiilor incorecte de pe site

Cu plasarea comenzii consumatorul/clientul este de acord, ca Firma noastră are dreptul de a schimba termenul de livrare - în funcție de circumstanțe. În unele cazuri se poate întâmpla ca ambalajul/cutia produselor de același tip să conțină și accesorii, elemente opționale (card SD, toc, cablu de rețea) în plus față de accesoriile de bază, iar în unele cazuri numai accesoriile furnizate obligatorii. Acest lucru nu înseamnă executarea necorespunzătoare a produselor consumatorului. Cu plasarea comenzii consumatorul acceptă cele menționate anterior și le consideră ca parte integrantă a contractului.

 

Livrare

Livrare prin serviciul de curierat

Produsele cumpărate vor fi livrate după depunerea comenzii prin notificare. Livrarea se va face prin serviciu de curierat.
În ziua dinaintea zilei livrării - seara - vă vom trimite un e-mail de notificare cu numărul pachetului, pe baza căruia vă puteți informa despre locația pachetului.
Pentru a face mai ușoară preluarea pachetului, serviciul de curierat vă va notifica pe numărul specificat la înregistrarea în webshop despre timpul de livrare. Valoarea produselor livrate trebuie plătit curierului la preluare în numerar împreună cu taxa de transport care poate apărea.

Termenele de livrare și cheltuieli

Termenele de livrare indicate mai jos se aplică numai la comenzile din zilele lucrătoare până la ora 15 pentru produsele aflate în stoc.

Ambalaj

Prețurile noastre conțin cheltuielile de ambalare.

Anularea comenzii

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage de la cumpărătură/comandă după depunerea comenzii, dar înainte de predarea coletului la serviciul de curierat al acesteia.
Poate indica această necesitate sunând la serviciu pentru clienți +0740 708 157 Email sau pprin intermediul siteului. În acest caz cumpărătorul nu va fi răspunzător pentru orice fel de costuri.

Prețurile sunt valabile începând cu publicarea acestora, cu excepția cazurilor în care, în ciuda tuturor eforturilor depuse, acestea au fost afișate greșit, - în special în cazul prețurilor care au fost afișate cu greșeli evidente, semnificativ diferite de valoarea de comercializare sau cele afișate din cauza unei erori de sistem, - în acest caz Firma noastră nu este obligată să livreze produsul la prețul eronat, ci pe lângă informarea Consumatorului, va oferi livrarea la prețul corect, însă dacă acesta nu îi convine Consumatorului, se poate retrage de la contract. Fiecare parte se poate retrage fără obligații de la precontract sau de la contract până la îndeplinirea acestuia.

Cu plasarea comenzii cele menționate mai sus vor deveni o parte a conținutului contractulu si accepta Termenele si conditiile.

Utilizatorul/clientul cu acceptarea (marcarea pătratului aparținând politicii de confidențialitate pe site-ul operatorului de date) politicii de confidențialitate este de acord și recunoaște că a primit informații adecvate privind confidențialitatea de la operatorul de date respectând legislația în vigoare, precum și-a dat consimțământul explicit și voluntar pentru aplicarea conținutului politicii de confidențialitate /de exemplu - dar nu exclusiv - pentru ca operatorul de date să utilizeze fișiere de date electronice ("cookie"-uri) de la deschiderea site-ului de pe orice pagină de căutare, precum să furnizeze datele personale în mod explicit și voluntar operatorului de date, apoi dacă este necesar operatorul de date să transmite, pentru exercitarea drepturilor și obligațiunilor, aceste informații unui partener terțier pentru gestionarea și prelucrarea datelor, mai mult decât atât autorizează operatorului de date trimiterea buletinelor informative, notificărilor electronice, reclamelor.

Cookies Settings

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.